Minjie Zhang

chinaminjie@yahoo.com.cn

Department of Social Work
College of Public Administration
Zhejiang Gongshang University
Hangzhou, Zhejiang Province 310018
P.R. China

Make your own free website on Tripod.com